Our Facebook Group page now has 2,177 members. Will you support the Campaign for a PES Primary? Click here to join.

Tuesday, August 24, 2010

Primärval för Europas socialdemokrater: Vinnande recept?

Ralf Grahn blogs in Swedish on his impressions of the Campaign for a PES Primary. Ralf writes:

Kampanjen för ett demokratiskt primärval är samtidigt en utmaning för de övriga europeiska partierna, eller kortare Europapartierna (och ännu kortare på engelska: Europarty). Lissabonfördraget talar om de politiska partierna på europeisk nivå, och de är avsedda att bidra till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja.

PES har redan samlat nya anhängare och skapat ett försprång. Partiet har chansen att agera offensivt genom att omfatta initiativet, medan de övriga Europapartierna ännu kurar i startblocken.

You can read the rest of Ralf's article on his blog.

No comments:

Post a Comment